ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Последна промяна: 28.05.2018

Добре дошъл в espoca.com

Твоите лични данни ще бъдат обработвани на следните основания:

– Въз основа на договор – когато поръчваш стоки от нас;
– Въз основа на закон – когато нормативните актове налагат това задължение;
– Въз основа на твоето съгласие – във всички останали случаи.

Моля да прочетеш внимателно настоящата Политика за защита на личните данни(накратко наричана ПЗЛД) преди да използваш този сайт. Ако не си съгласен с някои от условията в тази Политика за защита на личните данни, ти не трябва да използваш тази интернет страница.

Използвайки този сайт, ти се съгласяваш с условията относно използването, събирането и разкриването на твоите лични данни в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни. Предоставянето на Лични данни е доброволно и ти имаш правото да не го правиш.

Ако имаш въпроси или коментари относно настоящата ПЗЛД, можеш да ни пишеш на: info@espoca.com или да осъществиш връзка с нас чрез формата ни за контакт.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Наименование: ЕСПОКА ЕООД
ЕИК: 204880062
Адрес: гр. Варна, Младост 116
Електронна поща: info@espoca.com
Телефон: +359 893 964 222

НАДЗОРЕН ОРГАН:

Наименование: Комисия за защита на личните данни(КЗЛД)
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 91 53 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ТВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

– добросъвестност, законосъобразност и прозрачност;
– конкретни, изрично указани и легитимни цели;
– точност и актуалност;
– ограничение на съхранението – не по-дълго от необходимото за целите;
– цялостност и поверителност – защита и сигурност чрез внедрени технически системи;

ЦЕЛИ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ТВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

– за предоставяне на продуктите предлагани в espoca.com;
– за осъществяване на контакт при постъпило запитване или друга необходимост;
– да се изпълняват задължения по договор;
– счетоводни цели;
– статистически цели;
– маркетингови цели;
– за създаване на профил;
– за участие в провеждани игри и томболи;
– за осъществяване на самоличност;
– за извършване на доставка;

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

– данни за идентификация – три имена, ЕГН(в случаите при издаване на фактура на физическо лице);
– данни за контакт – адрес, телефонен номер, електронна поща;
– данни необходими за предоставяне на конкретната услуга и без които услугата не би могла да бъде предоставена;
– данни от социалните мрежи – когато използваш инструментите за създаване на връзка между профил в социалните мрежи и espoca.com (например при регистрация), ти ни оторизираш да получим частични твои данни от профила ти в съответната социална мрежа;

Целта за исканите и обработвани данни от нас е необходимост при сключване на договор.

АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНИ ДАННИ:

– вид на операционната система;
– вид на браузъра;
– дата и време на посещенията;
– честота и продължителност на посещенията;
– IP адрес – целта обикновено е определяне на страната и града, от където се осъществява посещението;

Администраторът не събира данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Твоите лични данни се съхраняват за срок не по – дълъг от законово установения, в зависимост от целите, за които са обработени данните.

Твоите лични данни се съхраняват за срок от 5 години, в случаите когато е направена поръчка за стоки от espoca.com с цел защитата на правни интереси при съдебни и административни спорове.

Ако имаш само имейл абонамент, личните ти данни се съхраняват до 6 месеца след прекратяване на абонамента.

Ако си посетител на сайта, личните ти данни се съхраняват до изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ или до изтриването ? от браузъра.

Ако си регистриран потребител, данните се съхраняват до 5 години след прекратяване на регистрацията ако има направени покупки или след закриване на профила ако няма направени поръчки.

ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ТИ ДАННИ

Ти имаш следните права, когато обработваме твоите лични данни:

– право на достъп – имаш право да получиш потвърждение дали обработваме личните ти данни и ако това е така, да получиш достъп до тях;
– право на коригиране – ако откриеш, че твоите лични данни, които обработваме са неточни, имаш право да изискаш да коригираме тези лични данни;
– право на изтриване(правото „да бъдеш забравен“) – имаш правото във всеки един момент да оттеглиш съгласие да обработваме твоите лични данни;
– право на ограничаване на обработването – в някои случаи можеш да изискаш ограничаване на обработването на твоите лични данни, докато в същото време те могат да бъдат съхранявани;
– право на преносимост на данните – имаш право да поискаш да ти предоставим личните данни, които обработваме в машинно четим формат;
– право на възражение – имаш право да възразиш за начина и целите по които обработваме личните ти данни;
– право при профилиране – имаш право да не бъдеш обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за теб или по подобен начин те засяга в значителна степен;
– право на защита по съдебен или административен ред – имаш право да подадеш жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда по отношение обработката на личните ти данни от нас.

За да упражниш твоите права е необходимо да изпратиш заявление до office@espoca.com или се свържи с нас чрез контактната форма на сайта.

ТРЕТИ ЛИЦА, КЪМ КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИЧНИТЕ ТИ ДАННИ

Ние предоставяме личните ти данни на трети лица в следните случаи:

– когато имаме законово задължение да споделим твоите данни;
– когато сме получили твоето съгласие;
– когато лицата обработващи личните ти данни предоставят услуги в полза на нашите бизнес дейности като счетоводител и куриерски фирми, като тези лица имат споделена отговорност и задължения относно защитата и обработването на твоите лични данни;
– когато твоите псевдоминизирани данни се събират автоматично за преброяване, рекламни или статистически цели от платформи инсталирани на нашия сайт като например Google Analytics и Facebook pixel;

СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Ние сме предприели необходимите технически мерки за да защитим личните ти данни от неправомерен достъп или други незаконни форми на обработване.

Данните се съхраняват на защитени сървъри, а трансферът на данни се осъществява чрез инсталиран SSL сертификат. Това е специален интернет протокол, който създава криптиран канал за комуникация между уеб сървъра и браузъра.

ДАННИ НА ЛИЦА ПОД 16 ГОДИНИ

Ако нямаш навършени 16 години, не можеш да използваш услугите на espoca.com без предоставяне на писмено разрешение от родител или настойник. Ако използваш сайта без такова разрешение, ние не носим отговорност за събития и обстоятелства възникнали от твоите действия.

ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Всички сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез препратка от espoca.com са независими и ние не носим отговорност за съдържанието им, за възникнали вреди и загуби в резултат на ползването им. Ти ползваш тези сайтове на твоя отговорност. Препоръчваме да се запознаеш с Политиката за защита на личните данни на съответните сайтове.

ПРОМЕНИ

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде променяна в бъдеще. Когато това се случи, най-горе ще бъде публикувана датата с последна промяна. Използването на espoca.com след публикуването на актуализираната Политика за защита на данните, ще се смята, че се съгласяваш с направените промени.

Ако имаш въпроси или коментари, се свържи с нас на: info@espoca.com